ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรน้ำ

พื้นที่เหมาะสมสร้างอ่างเก็บน้ำ