พื้นที่เหมาะสมสร้างอ่างเก็บน้ำ ข้อมูลการคำนวณข้อมูลทรัพยากรน้ำ

แผนที่พื้นที่เหมาะสมสร้างอ่างเก็บน้ำ

รายการข้อมูลการสำรวจ

รหัสประจำการสำรวจอ่างเก็บน้ำ วันที่ที่ทำการสำรวจอ่างเก็บน้ำ ประเภทของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อหน่วยงาน วันที่ทำการสร้างอ่างเก็บน้ำ จัดการ
FS-2018-00000166 2018-09-07 รัฐ ทดสอบ mobile gps 2018-09-07
FS-2018-00000165 2018-09-07 รัฐ Gistda 2018-09-07
FS-2018-00000164 2018-09-07 รัฐ gistda 2018-09-07
FS-2018-00000162 2018-09-07 ไม่ทราบที่มา Qqq 2018-09-07
FS-2018-00000161 2018-09-07 ไม่ทราบที่มา กกก 2018-09-07
FS-2018-00000160 2018-09-07 รัฐ ทดสอบ xiaomi android 8.1 ครั้ง 3 2018-09-07
FS-2018-00000159 2018-09-07 ไม่ทราบที่มา ตตตตต 2018-09-07
FS-2018-00000158 2018-09-07 รัฐ ทดสอบโดย ios 11.2 2018-09-07
FS-2018-00000157 2018-09-07 รัฐ ทดสอบ xiaomi android 8.1 ครั้ง 2 2018-09-07
FS-2018-00000155 2018-09-07 เอกชน ทดสอบ 2018-09-07
FS-2018-00000154 2018-09-07 รัฐ ทดสอบ xiaomi android 8.1 2018-09-07
FS-2018-00000153 2018-08-29 รัฐ Heker 2018-08-29
FS-2018-00000152 2018-08-28 รัฐ Rid Ios11.4.1 2018-08-28
FS-2018-00000151 2018-08-28 รัฐ 8.1.0 2018-08-28
FS-2018-00000150 2018-08-28 ไม่ทราบที่มา ศบส.พะเยา..7.1.1 android 2018-08-28